Vi ønsker at regionen skal være en attraktiv plass å bo, og vi anser det derfor som en del av dugnadsånden å støtte frivillig arbeid. Spesielt fordi bygda har mange ildsjeler og frivillige som deler av sitt overskudd for å #tavarepå andre. Man må dele for å skape verdier.

I 150 år har vi også delt av vårt overskudd til ildsjeler og gode samfunns prosjekter. Det skal vi fortsette med, sier banksjef Tone Egeland Syvertsen og ser utover dalen fra det landskjente utsiktspunktet i hjembygda til lokalbanken som i år feirer 150 år. 

Som lokalbank er det viktig for oss å dele av vårt overskudd, og å være en lokal støttespiller for regionen. Vi har delt mye. Du og jeg.

Den årlige gaveutdelingen kommer i tillegg til en rekke sponsoravtaler, og er et viktig virkemiddel med tanke på å stimulere til et mangfold av aktiviteter i regionen.