– Det har vært et veldig rart og spesielt år. Det må jeg si. Pandemien sørget for at vi måtte ut fra vårt faste treningslokale på ungdomsskolen, og det deltakelse på stevner har det mer eller mindre ikke vært. Men vi holder på, er tålmodige og venter på at vi kommer tilbake til normalen, sier Roy Svendsen i Kvinesdal Karateklubb.
Klubben ble stiftet 2. oktober 1979 av ildsjelene Gunnar Gundersen, Kai Skår, Oddvar Egeli, Vidar Rennestraum, Ingvar Meland, Stanley Eftestad og Anders Versland. Det ble da dannet et styre, og Gunnar Gundersen ble valgt til formann. Disse ildsjelene begynte å trene karate i Flekkefjord Karate Klubb høsten 1979. Lederen i Flekkefjord Karate Klubb, Kåre Haugland – var ivrig pådriver for å få startet Kvinesdal Karate Klubb, og har vært til meget stor hjelp for klubben gjennom alle årene.Stengte ned
12. mars stengte Norge mer eller mindre ned som følge av korona. Karateklubben holdt treningspause til et godt stykke ut i april-mai.
– Men vi liker jo ikke å holde oss i ro, så vi ville være kreative. Det ble dermed kalt inn til digitale treninger, på zoom. Noen av oss tok plass i gymsalen på ungdomsskolen, satt opp mobilkamera og fikk formidlet det hele ut til 15-20 av medlemmene våre, som dermed kunne bli med på digital karatetrening. Det fungerte langt bedre enn en kunne tro.
Våren og sommeren kom raskt, og fint vær bidro til at aktiviteten etter hvert kunne flyttes ut. Oppslutningen var slett ikke ille, forteller Svendsen.
– Vi var fornøyde med at vi endelig kunne trene sammen – med de begrensninger vi hadde med hensyn til smittevern. Avstand, og så videre.

Kvinesdal Auto
Etter hvert ble det klart at aktiviteten måtte ut av gymsalen på ungdomsskolen. Heldigvis kom klubben i kontakt med Gunnar Kasin, eier av Kvinesdal Autos tidligere lokaler på Åmot.
– De seneste månedene har vi trent i de gamle bilforhandlerlokalene, og det har fungert helt utmerket. Unge og eldre medlemmer har storkost seg i lyse og godt egnede lokaler. Dette har på en måte blitt et midlertidig hjem for oss, og vi trenger ikke flytte utstyr inn og ut hver gang vi skal bruke lokalene.
Svendsen forteller at medlemsmassen er omtrent på samme nivå som før en hel verden ble korona-rammet. 
– Vi har ikke merket noe spesielt frafall, slik jeg leser og hører at andre opplever. Det har kanskje vært noen færre av de eldste på trening, men når vi etter hvert kommer tilbake til vanlig og normal aktivitet, tror jeg at alle kommer på plass igjen. Noen sitter nok bare på sidelinjen, tror Svendsen.
Og legger til:
– Det som er spesielt gledelig, er at vi har fått med oss en del nybegynnere i klubben. Det lover godt.Konkurranser
Konkurransesesongen har mer eller mindre gått ut. Før pandemien hadde klubben med deltakere på et stevne i Bergen, og skulle ha vært med i Tromsø i februar. Det ble det ikke noe av.
– Jeg håper og tror på konkurranser i løpet av sommeren eller høsten. Det er mange karateutøvere i hele regionen som er virkelig sugne på å komme i gang igjen, og da også med konkurranser. Inntil videre gjør vi som vi blir fortalt, følger smittevernreglene til punkt og prikke – og bidrar med vårt til at vi gradvis kommer oss ut av korona-tiden. Vi trener slik vi kan og får lov til.

Ambassadør  for lokalbanken
Kvinesdal Sparebank er stolt hovedsponsor av Kvinesdal Karateklubb, som med sine over 70 aktive medlemmer er en av bygdas største foreninger. I tillegg til å være en breddeforening, har utøvere i Kvinesdal Karateklubb over mange år hevdet seg både på den nasjonale- og internasjonale scene.

Slike resultater kommer ikke av seg selv, men er et resultat av hardt arbeid over tid. Karateklubben innehar ildsjeler og medlemmer som brenner for klubben og legger ned utallige dugnadstimer for sine. Slik deler klubben av sitt overskudd til lokalsamfunnet. 

– Å  støtte opp om ildsjeler og gode samfunnsprosjekter er lokalbankens måte å dele av sitt overskudd. På den måten skaper vi noe fint sammen i lokalsamfunnet. Man må dele for å skape verdier, poengterer banksjef Tone Egeland Syvertsen.