Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt

Vi trenger derfor oppdatert legitimasjon fra mange av våre kunder. De det gjelder blir kontaktet av banken.

Kvinesdal Sparebank er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av kundeforhold. Vi er også pålagt i en løpende kundekontroll å innhente ny dokumentasjon, der det viser seg at tidligere dokumentasjon er manglende eller for dårlig.

Hvilken type legitimasjon må forevises?

Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold er det viktig at du er legitimert riktig.

Dette er for din egen sikkerhet.

Med oppdatert informasjon er du nemlig bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

  • Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass.
  • Har du ikke pass kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon som f.eks førerkort.

BankID

For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass og personlig oppmøte. BankID er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

Nettbank/Mobilbank

I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.