Når du trenger juridisk bistand - søk om rettshjelp

Når du trenger juridisk bistand - søk om rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når du er part i en tvist som er omfattet av forsikringen. Rettshjelp er en del av våre forsikringer for bolig, fritidsbolig, innbo, reise, båt og kjøretøy.

Spørsmål og svar

Trenger du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetyper

  • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring