Banken yter kreditt til våre kun - der innen vårt markedsområde, og undersøkelser konkluderer i korte trekk med at tilstedeværelse av lokale sparebanker bidrar til bedre kapitaltilgang. I 2021 har vi intensivert arbeidet med å integrere bærekraft i bankens utlånsvirksomhet. Ved vurdering av lånesøknader for næringsdrivende er ett sett av vurderingskriterier knyttet til bærekraft. Det skal dokumenteres at banken har vurdert låneprosjektets klima- og miljøpåvirkning, samt fysisk risiko og overgangsrisiko for prosjekt og kunden. 

Banken tilbyr nå Grønne boliglån, Grønne billån og smålån tilbys og markedsføres som produkter du kan benytte til oppussing og refinansiering. Det mener vi er det mest bærekraftige, fordi det å ta vare på huset ditt, skape det hyggeligere hjemme eller sikre deg bedre vilkår enn du som kunde har annet sted ikke er med på å «skape nye behov». I våre sparetips for oppussing, oppfordrer vi til gjenbruk av materialer og fornyelse ved å bytte ut deler av interiøret i stedet for å kjøpe nytt. 

Kredittvurdering og rådgivning som dette, krever at de ansatte i banken har tilstrekkelig og riktig kompetanse på området. Intern kompetanseheving er et kontinuerlig arbeid. Ved å opprettholde de fleste hovedkontorfunksjoner i Kvinesdal bidrar vi til sårt tiltrengte kompetansearbeidsplasser i kommunen. Kompetansen deler vi med andre i kommunen først og fremst gjennom vårt daglige virke, men også gjennom deltakelse og engasjement i lokale arrangement. 

Banken skal bidra til at kundene tar smarte og gode økonomiske valg. Vi bidrar til dette gjennom vår daglige praksis, samt deler vår kunnskap på vår nettside, sosiale medier og i bankens markeds - føring av produkter og tjenester forøvrig. Vi skal fortrinnsvis inngå avtaler med leverandører som i hele sin virksomhet respekterer grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. Disse skal også være bevisst sitt samfunnsansvar ved valg og oppfølging av sine underleverandører. I vår dialog med kunder og andre interessenter kan menneskerettigheter være ett tema i forbindelse med utlån og oppfølgning av leverandører. 

Vi skal støtte og respektere internasjonale menneskerettigheter. Banken møter hver dag kunder av utenlandsk opprinnelse med ulik kulturell bakgrunn. Alle behandles med respekt og håndteres i henhold til vår strategi om at vi skal ha de mest fornøyde kundene. Vi vedlikeholder en stor bygningsmasse noe som gir oppdrag til lokale håndverkere. Vi kjøper de fleste varer og tjenester fra regionale og lokale leverandører så lenge disse er konkurransedyktige. Banken tilbyr Fairtrade kaffe på kaffemaskinen til våre kunder og internt i virksomheten.