Redusere bankens klimaavtrykk gjennom eksempelvis å redusere papirbruk, miljøvennlig bilpark, øke andel digitale møter, samt vurdere formål og nytte ved all reisevirksomhet. 

Videre tilby grønne produkter til kundene gjennom Grønne boliglån, Grønne billån, Grønne fond og støtte prosjekter og tiltak i lokalsamfunnet som er med på å redusere klimaendringene. Vi har ikke særskilt klimaregnskap. Vår virksomhet drives innenfor lovgivningens krav med hensyn til påvirkningen av det ytre miljø.

Vi har investert i EL-bil som våre kunderådgivere benytter ved kundebesøk. Våre salgskontorer i Sirdal og Lyngdal har montert ladestasjon.