Likestilling og mangfold

Vi i Kvinesdal Sparebank ønsker å bidra aktivt for å fremme likestilling og forhindre diskriminering.
likestilling mellom kjønnene

Likestilling

For banken betyr likestilling mellom kjønnene at alle skal ha samme mulighet og vurderes ut ifra de samme kriterier, internt i organisasjonen og som kunde, uavhengig av hvilket kjønn en måtte ha.
Eldre dame med lilla genser som ser på mobil

Inkluderende mobilbank

Eika har ambisjoner om å bli Norges mest inkluderende mobilbank. Universelt utviklet med fokus på brukervennlighet.