Banken støtter opp om lokalsamfunnet ved å dele av det økonomiske overskuddet. I Kvinesdal har Banken delt ut gaver til allmenn nyttige formål siden 1870. Og det skal vi fortsette med.

Foreninger, institusjoner eller lignende som ønsker å komme i betraktning ved utdeling av gavebeløpet kan sende søknad. Søknadsfrist for tildeling 2023 er 15. januar 2024.

Søknadsskjema finner du her.