Kvinesdal Sparebank er en solid selvstendig sparebank som utfører alle typer banktjenester i Listerregionen. Med engasjerte og kompetente medarbeidere har vi langsiktige kundeforhold med nære og trygge relasjoner. Vi er kort og godt din bank.

Vår bank bygger på verdiplattformen: 

    nær, trygg og engasjert

og vår visjon er : 

    Dine drømmer - vår utfordring

Ved bruk av Eika-Gruppen AS som strategisk samarbeidspartner skal vi fortsatt være en selvstendig sparebank.

Mål:
Kvinesdal Sparebank har som målsetting å skape mest mulig verdier for alle interessenter.
Gjennom en lærings- og utviklingsorientert organisasjon skal dette vises igjen hos kunden, i samfunnet, bankens soliditet og medarbeidere.