Investor Relations

2024

Klikk på knappen for å laste ned kvartals- og årsrapporter

Låneavtaler

Her er overesikt over bankens løpende låneavtaler

Lånebeskrivelse:
Låneavtaler:

Obligasjonslån 2021/2024

NO0011013732

Obligasjonslån 2021/2024

NO0011176984
Obligasjonslån 2022/2025

NO0011202137

Obligasjonslån 2022/2026

NO0012441676
Obligasjonslån 2022/2025

NO0012472572

Obligasjonslån 2022/2026

NO0012555541

Obligasjonslån 2023/2027

NO0012943929

Obligasjonslån 2024/2028

NO0013182220

Fondsobligasjoner 2023/2028

NO0012883265
Fondsobligasjoner 2020/2025

NO0010886823

Ansvarlig lån 2023/2028

NO0012883273
Ansvarlig lån 2020/2025

NO0010886815