Investor Relations

Låneavtaler

Her er overesikt over bankens løpende låneavtaler

Lånebeskrivelse:
Låneavtaler:

Obligasjonslån 2021/2024

NO0011013732

Obligasjonslån 2020/2023

NO0010906977
Obligasjonslån 2022/2025

NO0011202137

Obligasjonslån 2022/2026

NO0012441676
Obligasjonslån 2022/2025

NO0012472572

Obligasjonslån 2022/2026

NO0012555541

Fondsobligasjoner 2020/2025

NO0010886823

Fondsobligasjoner 2018/2023       
 
NO0010824055  
      
Ansvarlig lån 2020/2025

NO0010886815
Ansvarlig lån 2018/2023

NO0010824022