Navn Funksjon
Vidar H. Homme Styreleder
Odd Omland Nestleder
Linda Eftestad Nilsen
Mona Netland
Bjørn Kloster Ansatt representant   
Kåre Meland Varamedlem
Stine Nilsen Varamedlem
Tone Linda Kongevold
Varamedlem (Ansatt representant)