Navn Funksjon
Vidar H. Homme Leder
Odd Omland Nestleder
Hans Sandvand
Linda Eftestad Nilsen
Mona Netland
Berit Elve Ansatt representant    
Kåre Meland Varamedlem
Stine Nilsen Varamedlem
Tone Linda Kongevold
Ansatt representant