Dette er gjort gjennom økonomiske bidrag til lokale lag og foreninger, sponsoravtaler og engasjement i lokalmiljøet. Det å ha evnen til å bidra, og faktisk kunne gjøre en forskjell, er en viktig verdi for bankens styre, ledelse og ansatte. 

Vi bidrar til bærekraft gjennom tildeling av gavemidler og sponsorater. Gavefondet har som premiss at midler deles ut til prosjekter som skal være allmennyttige, det vil si være samfunnsnyttig og komme flest mulig til gode. Vi tilstreber en rettferdig og forutsigbar behandling av alle innkomne søknader. En stor andel av gavemidler tildeles lag og foreninger som har hovedfokus på fysisk aktivitet hos barn.

Banken har sponsoravtale med blant annet Kvinesdal Idrettslag, Knaben & Fjotland Idrettslag, Kvinesdal Karate Klubb, Kvinesdal RC Klubb, Fedakvarten, Kvinesdal Sykkelklubb, Tonstad IL, Kvinesdal Turnforening, Lister Hundeklubb, Handelshuset Kvinesdal SA.

Se vår gavefondside her.