Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.

Hva betyr det i praksis?

Vi starter med oss selv:

I Kvinesdal Sparebank aksepterer vi ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente prinsipper og rammeverk på klima og miljø. 
Vi foretar årlig aktsomhetsvurdering av banken.

Vi stiller høye krav:

Vi foretar aktsomhetsvurderinger av våre vesentligste leverandører og forretningspartnere for å minimere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente rammeverk for miljø og klima. 

Våre retningslinjer:

Har du spørsmål?

Enhver har rett til innsyn i hvordan Kvinesdal Sparebank arbeider med aktsomhetsvurderinger, i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For ytterligere informasjon send en henvendelse til baerekraft@kvinesdalsparebank.no 

Vi vil besvare hendelsen innen rimelig tid, og senest innen tre uker.

Redgjørelse:

Vår redegjørelse iht. åpenhetsloven §5 for 2023 kan lastes ned her
Vår redegjørelse iht. åpenhetsloven §5 for 2022 kan lastes ned her