Kvinesdal Sparebank har i dag: 

 • Vi har en overordnet bærekraftstrategi hvor vi har valgt ut noen av FNs bærekraftsmål som vi fokuserer ekstra på. 
 • Vi har egne retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar 
 • Vi har grønne produkter slik som, grønt boliglån, grønt billån, grønt energilån og bærekraftige fond. For mer info trykk her. 
  Store deler av strømforbruket vårt er kjøpt fra lokal vannkraft.
 • Vi praktiserer en personal- og rekrutteringspolitikk som er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. 
  For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, foretas det individuell tilrettelegging av arbeidet.
 • Vi bruker elektronisk kommunikasjon der det er mulig
 • Vi har fokus på redusert reisevirksomhet og digitale møter. Vi har gått til innkjøp av egen el-bil som benyttes av ansatte ved reise mellom hovedkontor og avdelingskontor samt ved kundemøter utenfor bankens lokaler. 
 • Vi ble i 2023 miljøfyrtårnsertifisert for de neste 3 årene. Dette forplikter banken til å jobbe kontinuerlig med bærekraft i den daglige driften. Dette gir oss også første steg på veien til et klimaregnskap for banken, for 2023 se Klima og Miljøregnskap 2023.

Dette jobber vi med:

 • Et solid system for avfallssortering i bygget vårt
 • Økt fokus å gjenbruk og sirkulær økonomi
 • Få bærekraft inn i kundesamtalen også på privatmarkedet
 • Energieffektivisering av bygget vårt
 • Utvikle gode klimaregnskap for banken