Kvinesdal Sparebank gjennomførte interne arbeidsprosesser mellom ansatte og styret i 2021 og valgte ut fem av FN bærekraftmål (trykk her for mer info om FNs bærekraftsmål) som veiledning for vårt arbeid med bærekraft.

Lokalbankenes rolle som drivkrefter for vekst og utvikling for privatkunder, næringsliv og norske lokalsamfunn, vil fremover blir viktigere enn noen gang. Lokalbankenes rådgivningstilbud og nærhet til kundene gjør dem til nøkkelaktører i omstillingen av norske småbedrifter, og i å sikre ny aktivitet og arbeidsplasser når det som ikke er bærekraftig skal erstattes. Nærhet til kunden gir også lokal - bankene et godt utgangspunkt for å tilby relevante produkter for den voksende kundegruppen som er opptatt av bærekraft.

Kvinesdal Sparebank har definert seg selv til å være en ressurs for lokalsamfunnet. På denne måten sikrer vi at arbeidet med samfunnsspørsmål integreres i vår daglige drift. I hovedsak bidrar banken på flere måter i lokalsamfunnet: kompetanseoverføring, tilgang til kapital, utdeling av gaver og støtte til idrett og kultur.