Onlineforsikring

Onlineforsikring

Mange av våre daglige gjøremål gjøres digitalt. Med vår Onlineforsikring kan du og dine kan være litt tryggere på nett.

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Dette dekker forsikringen

Tap ved onlinekjøp hvor varer og tjenester ikke er mottatt (inntil 30 000 kroner per år)

Tap ved onlinesalg av varer og tjenester i Norge hvor betaling ikke er mottatt (inntil 30 000 kroner per år)

Fjerning av elektronisk materiale som følge av nettmobbing eller ærekrenkelser (inntil 30 000 kroner per år)

Psykolog- eller rådgivningstimer som følge av nettmobbing eller ærekrenkelser (inntil 10 timer)

Gjenoppretting og rekonstruering av data og programvare på enheter utsatt for dataangrep (inntil 30 000 kroner per år)

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg! 

Fast årspris


Enkeltperson

Familie
18 - 34 år

310 kroner i året

 490 kroner i året
Over 34 år

390 kroner i året

 620 kroner i året