Behandling av klage

Slik går du fram om det er noe du er misfornøyd med:

1.Ta kontakt med din kunderådgiver
Hvis det er noe du er misfornøyd med er det enklest å ta det direkte med din rådgiver.

2.Ta kontakt med banksjef eller send en formell klage.

Om du skulle oppleve at det ikke er tilstrekkelig, kan du rette en formell klage på bankens klageskjema. Skjemaet sendes pr epost til konstituert banksjef Tone Egeland Syvertsen eller pr post til Kvinesdal Sparebank, Nesgata 7A, 4480 Kvinesdal. Banken sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.


Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper finnes på www.eika.no.

3.Ta kontakt med Finansklagenemda
Dersom du ikke føler du når fram hos oss, kan du kontakte bankens klageorgan Finansklagenemda