– Mange foreldre vet ikke hvor de skal henvende seg dersom barnet deres blir utsatt for nettmobbing. Det viser til et behov for både bedre informasjon og sikkerhet rundt temaet, forteller Kjetil Røhne-Hagen, Produktsjef privat i Eika Forsikring.

Økende andel mobbing på skolen

Digital mobbing er et økende problem i norske skoler. Når mer av det sosiale livet har flyttet seg til sosiale medier og teknologi, har mobbingen også flyttet seg fra klasserommet og ut på nettet, og påvirker barn og unge på en alvorlig måte.

Elevundersøkelsen for 2022 viser nedslående statistikk om at andelen som opplever mobbing øker i alle klassetrinn.

Ifølge Elevundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet for 2022 er det stor økning i nettmobbing på skolen. Mobbingen har økt med omtrent en tredjedel siden 2019. I 2019 svarte også 33,7% av de som ble mobbet digitalt at noen spredde ting på nettet som såret dem.

Mest mobbing blant de yngste

Økningen i 2022 er spesielt stor i 7- og 10-klasse. I syvende klasse, som har hatt en jevn økning over flere år, har andelen som blir digitalt mobbet økt fra 3,3% i 2021 til 3,8% i 2022. Det er en økning på nesten 24%. Blant elevene på videregående skoler oppgis det lavere tall.

Det oppgis mest mobbing i de yngste trinnene i undersøkelsen. Blant de spurte femteklassingene sier 12,5 % at de opplever mobbing og 4,7 % sier at de blir digitalt mobbet.

Trist jente holder telefon

Mange skoler og organisasjoner jobber aktivt med å forebygge og bekjempe nettmobbing, men dessverre kan det være vanskelig å stoppe all mobbing. Derfor er det viktig å tenke på hvordan man kan hjelpe ofrene etter at mobbingen har skjedd.

Onlineforsikring gir støtte til mobbeofrene

– I ytterste konsekvens kan nettmobbing medføre til alvorlige psykiske problemer for offeret. Derfor er det en selvfølge at onlineforsikringen dekker utgifter til inntil 10 psykolog-/rådgivningstimer i tillegg til utgifter ved fjerning av elektronisk materiale knyttet til nettmobbingen, sier Røhne-Hagen.

I tillegg dekkes kostnadene inntil 25.000 kroner ved fjerning av materiale. Målet er å slette bestemt innhold fra nettet, som et bilde eller en video fra indeksen til en søkemotor. Gjennom det vil spor fra nettsteder, fora, blogger og sosiale nettverk ikke vises lenger, eller i det minste ikke vises øverst i søkeresultatene.

Siden nettmobbing kan påvirke ofrene på en så alvorlig måte, er det viktig at foreldre, skoler og organisasjoner tar det på alvor og sørger for å gi støtte og hjelp til de som blir utsatt for det. Onlineforsikring kan være en viktig del av dette, ved å gi ofrene den støtten og hjelpen de trenger for å komme seg videre etter en traumatisk opplevelse.

Les mer om onlineforsikring her!

Gode råd:

  • Lær barnet ditt en fornuftig mediebruk
  • Snakk om nettmobbing og nettvaner
  • Ta barnet på alvor når dere snakker om mobbing og ikke bagatelliser hans eller hennes opplevelser
  • Ta kontakt med klasseforstander og/eller foreldre til mobberne
  • Få hjelp hvis hendelsene ikke stopper