Samfunnsansvar & Bærekraft

Kvinesdal Sparebank har en bevisst samfunnsrolle hvor vi skal bidra til en positiv samfunnsutvikling. Vi bryr oss om våre medarbeidere, våre kunder, våre leverandører og våre samarbeidspartnere. Vi har også et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Tillit og omdømme er svært viktig for oss. Vi tar med andre ord vår samfunnsansvar på alvor. Vi ønsker alltid å forbedre oss, og har du innspill til hvordan banken kan bli bedre så henvend deg gjerne til oss på mail på: baerekraft@kvinesdalsparebank.no