BSU - Boligsparing for unge

BSU er den mest lønnsomme spareformen for deg under 34 år. Du får skattefradrag, vår beste rente og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig. Fra 2021 er sparebeløpet økt til 27.500 kroner pr år, og skattefordelen gjelder kun for personer som ikke har kjøpt bolig enda. Det betyr at personer som allerede eier bolig, ikke får skattefradrag for penger som settes inn på BSU-konto i 2021 eller senere. Fra 1. juli 2021 kan du også bruke sparepengene til påkostninger og vedlikehold.
  • Spar inntil 27.500 kr årlig, totalt 300.000 på BSU
  • Inntil 5.500 kr i skattefradrag årlig
  • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU

Om BSU

BSU Boligsparing for ungdom

BSU er et svært gunstig spareprodukt som gjør veien til egen bolig kortere. Du får bankens beste innskuddsrente, skattefradrag og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig.

Med boligsparing for unge kan du spare inntil 27.500 kroner i året og inntil 300.000 kroner totalt i løpet av spareperioden. Årlig skattefradrag for maksimalt innskudd er 5.500 kroner.

  • Du kan spare med BSU til og med det året du fyller 33 år.
  • Du binder deg ikke til fast sparing.
  • Du får bankens beste rente på innskudd.
  • Kan brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av lån på bolig.
  • Ektefeller og samboere kan opprette hver sin BSU-konto.
Kontakt banken for å opprette BSU-konto. 

BSU Heilt Maks

Dersom du har ordinær BSU kan du i tillegg spare i BSU Heilt Maks.
Du vil fortsatt få bankens beste innskuddsrente, men ikke skattefradrag. For å få skattefradrag bør du prioritere å spare i BSU først.

    •Du får bankens beste rente på innskudd
    •Du binder deg ikke til fast sparing
    •Ektefeller og samboere kan opprette hver sin BSU Heilt Maks
    •Samme årlige sum + totalbeløp som på BSU (30.000/150.000)

Kontakt banken for å opprette BSU Heilt Maks uten skattefradrag.
For å ta ut pengene og avslutte kontoen må banken varsles skriftlig minst 32 dager i forkant