RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis 7,21% i februar, mens Egenkapitalbevisindeksen var ned 0,95%. Hittil i år er avkastningen i fondet 7,07% og 6,56% for indeks.

MARKEDSKOMMENTAR

Sparebankene leverte gode resultater for 4. kvartal 2022. Spesielt er rentenettoen sterk. Utlånstapene er lave, og det er foreløpig ikke tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene i år som følge av inflasjon og høyere renter samt svakere økonomisk vekst.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN og Danske Bank var de største positive bidragsyterne til avkastningen i februar, mens Sampo og Sparebank 68 grader Nord var de største negative bidragsyterne siste måned. 

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt økning i styringsrenten i første kvartal, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året.

 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.