Uføreforsikring

Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. En uføreforsikring sikrer deg en tryggere økonomisk hverdag dersom du skulle bli en del av statistikken. Snakk med oss om hvilken uføreforsikring som passer best for deg.

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Forsikringene du kan velge mellom er:

Hva skjer hvis du blir ufør?

Uførekalkulator

Se hva du får i inntekt hvis du blir 100 % ufør

Vilkår uføreforsikring